Strona główna

Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu to jedyna szkoła w Polsce, a zarazem jedna z trzech, jakie istnieją w Europie, przygotowująca w profesjonalny sposób fachowców do pracy w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin, specjalność – budowa fortepianów i pianin, naprawa fortepianów i pianin. Specyfika szkoły związana jest z zainteresowaniami i uzdolnieniami artystycznymi uczniów. Program nauczania obejmuje 4 lata. Podzielony jest na przedmioty ogólnokształcące i zawodowe (np. materiałoznawstwo, technologia, akustyka, projektowanie instrumentów muzycznych, instrumentoznawstwo, gra na fortepianie). Praktycznej nauki zawodu młodzież uczy się w firmie Schimmel Fabryka Fortepianów Sp. z o.o. oraz w wielu zakładach naprawy i renowacji fortepianów i pianin na terenie miasta i okolic.

Absolwenci TBF-u znajdują zatrudnienie w wielu renomowanych firmach świadczących usługi w zakresie budowy i renowacji instrumentów klawiszowych w kraju i za granicą, a także w filharmoniach, teatrach muzycznych, szkołach muzycznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów TBF-u do pracy za granicą – nie ma wśród absolwentów osób bezrobotnych.

Każdego roku wśród naszych uczniów jest laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła oferuje:

  • dobrą bazę dydaktyczną (atrakcyjne pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, siłownię i strzelnicę),
  • możliwość rozwijania zdolności muzyczno-wokalnych,
  • internat dla uczniów spoza Kalisza.

Informacje na temat szkoły i jej tradycji można odnaleźć między innymi w następujących publikacjach:

  1. „Gdzie uczą i czynią, że drewno gra” – zbiór wspomnień i materiałów w opracowaniu Zbigniewa Kościelaka – 1989r
  2. ” W kręgu tradycji Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu 1954-1989″ – dr Halina Tumolska, 1989r, wydana nakładem własnym Koła Absolwentów TBF
  3. „Pół wieku Technikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1954-2004)” – Krzysztof Walczak, Danuta Wańka, wyd. przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2004r
  4. liczne artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.